Poniżej aktualne informacje dotyczące  ubezpieczenia:

—————————————————————————————————-

→              Ubezpieczenie-dzieci

———————————————————————————————————-

UBEZPIECZENIE DZIECI 2018/2019

Do ubezpieczenia  grupowego zgłoszono – 135 dzieci.

Firma ubezpieczająca – InterRisk.

Polisa do wglądu znajduje się w kancelarii placówki a obejmuje m.in.:

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą
  • usługę Assistance w kraju
  • 24H
  • suma ubezpieczenia = 28 500 zł.
  • składka – 29,80 zł

Polisę opłacono – gotówką.