Z dbałością o zdrowie naszych dzieci………

  Kwidzyn, dn. 12.03.2020r.

               Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ” z grupą żłobkową w Kwidzynie, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Państwo! 

         Uprzejmie informuję, iż Minister Edukacji Narodowej poinformował,

że podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w okresie od 12 marca 2020r do 25 marca 2020r, co oznacza, że w tym okresie przedszkola, w tym również niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych.

Decyzja taka podyktowana została koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19.

         Należy zauważyć, iż dni 12 i 13 marca 2020r. to dni, w których w przedszkolach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie podejmowane będą działania opiekuńcze, natomiast od poniedziałku tj. 16 marca 2020r. w przedszkolu nie będą prowadzone zajęcia z dziećmi w ogóle.

         Poinformować przy tym należy, iż:

 – zgodnie z treścią art. 4. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.( Dz. U. z 2020r poz 374 ) :

1) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego  rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka w wieku do lat 8  objętym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

2) zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

3) wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.

4) aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępny jest do pobrania na stronie ZUS-u.

            Mając na względzie szczególną sytuację w której wszyscy się znaleźliśmy, proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.                                                                                                                              

                                                                        Z poważaniem:

                                                                                            Barbara Moch