PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

  • 9 ust.4 pkt.6 Statutu Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ” z grupą żłobkową w Kwidzynie.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę pedagogiczną w dniu: 30.08.2018 r., dyrektor dopuszcza program wychowania przedszkolnego WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska,

  1. Lendzion; wyd. MAC – we wszystkich grupach przedszkolnych.

Dyrektor dopuszcza również kontynuację programów/akcji/projektów –  międzynarodowych, ogólnopolskich, własnych, autorskich:

L.p.
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo/rodzaj programu
Realizator
1
PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE
M. Nawrot, I. Dzierzgowska
Program autorski
N-ki grup przedszkol.
2
KRAINA DZIECI w EUROPIE
M. Nawrot, I. Dzierzgowska
Program autorski
N-ki grup przedszkol.
3
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE
M. Nawrot, I. Dzierzgowska
Program autorski
N-ki grup przedszkol.
4
DZIECIĘCA MATEMATYKA
Gruszczyk – Kolczyńska
Program autorski
N-lki grup przedszkol.
5
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – pr. zdrowotny
J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowska, N. Ogińska-Bulik, A. Dobrowolska, A. Dzielska
Program autorski: Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka, MEN
N-lki grup przedszkoln. 4-6l.
6
BEZPIECZNY KROK NAPRZÓD
Program autorski: Fundacja Bezpieczni w ruchu drogowym, CEN , Gdańska grupa A5
N-lki grup przedszkol.
7
RADOŚĆ TWORZENIA
M. Dzierżanowska
Program własny
N-lki grup przedszkol. 4-6l.
8
PRZEDSZKOLNI BADACZE
Natalia Niepla
Program autorski
Natalia Niepla
9
SHOW ME THE WORLD – Zintegrowana edukacja lingwistyczna w oparciu o nowoczesne technologie
Barbara Moch
Program innowacyjny
N-lki grup przedszkol.
10
TANIEC, PLĄSY i ZABAWY przy muzyce
Justyna Widz
Program innowacyjny
Justyna Widz
11
DWUJĘZYCZNOŚĆ w GRUPIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
 Barbara Łoboziak
Program własny
Barbara Łoboziak
12
ZDROWY PRZEDSZKOLAK”
Justyna Widz, Patrycja Górska-Moch
Projekt ogólnopolski
Justyna Widz, Patrycja Górska-Moch
13
ZABAWY z MISIEM FLUFFY
Kamila Kowalewska
Program własny
Kamila Kowalewska
14
MAŁY MIŚ W SWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Justyna Widz
Projekt międzynarodowy
Justyna Widz
15
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
J. Widz
Projekt międzynarodowy
Justyna Widz
16
KOLOROWY ANGIELSKI
Agnieszka Krzyżanowska
Program własny
Agnieszka Krzyżanowska