W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach dodatkowych:

 RYTMICZNE ZABAWY

Rytmiczne  pląsy  to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.

Zajęcia  te,  dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
– rozwijanie słuchu muzycznego
– kształcenie poczucia rytmu
– poprawne śpiewanie piosenek
– poprawne i estetyczne poruszanie się
– wspólne muzykowanie
– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczanie języków w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio.

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

EDUKACJA CYFROWA

Komputer, tablica interaktywna, dywan interaktywny,  projektory oraz tablety to nowoczesne narzędzia edukacyjne o różnych możliwościach zastosowań. Wykorzystując te wszystkie urządzenia dzieci mają możliwość przyswajania wiadomości w ciekawy i nowoczesny sposób. Poprzez różnorodność bodźców audiowizualnych tworzymy  lepsze warunki do opanowania pewnych wiadomości i umiejętności. Sprzyja to również   rozwijaniu sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – RADOŚĆ TWORZENIA, PLASTYKA WIELOFORMATOWA

Plastyka jest wspaniałą sztuką. Obcowanie z nią, odkrywanie jej i tworzenie jest wartością, której nie można nie doceniać. Działalność plastyczno-konstrukcyjna stwarza szerokie pole do wyrażania ekspresji. Rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Proces rysowania, malowania czy konstruowania jest skomplikowanym aktem, a przez Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form dziecko ma poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Działalność plastyczna ma wszechstronnie rozwinąć osobowość dziecka.

ZABAWY BUZI I JĘZYKA

Głównym celem programu jest usprawnianie motoryki narządów artykulacji, co sprzyja usuwaniu wielu wad wymowy. Podczas zajęć pracuje się nad każdą sferą związaną z rozwojem mowy: usprawniany jest słuch fonematyczny, rozwijanie poczucia rytmu, kształtowana jest percepcja słuchowa i wzrokowa, pamięć  oraz pracuje się nad rozwojem słownictwa czynnego i biernego. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej przyjemnej dla dziecka.

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Główne założeniem zajęć to zachęcanie dziecka do wszelkiej działalności poprzez stworzenie atmosfery swobody i niezależności, mają na celu wspieranie harmonijnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka i ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez: rozwijanie logicznego myślenia; wdrażanie do podejmowania wysiłku umysłowego; uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwienie osiągnięcia sukcesu; rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi; wdrażanie i zachęcanie do różnych form spędzania czasu wolnego.