Jesteśmy po to, aby:

  1. Zapewnić dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku.
  2. Zapewnić dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
  3. Tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
  4. Kierować się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  5. Zaszczepić u dzieci radość ze spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
  6. Ukazać dzieciom wartość zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, ukształtować odpowiednie postawy i nawyki.