Starannie dobraną kadrę pedagogiczną RADOŚCI tworzy zespół doświadczonych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym realizujący program dydaktyczny wychowania przedszkolnego. To zespół ludzi, dla których praca z dziećmi jest prawdziwą pasją. Dlatego też RADOŚĆ inwestuje w ich rozwój personalny udostępniając im możliwość ciągłego dokształcania się oraz możliwości awansu.

Nadzór nad kadrą pedagogiczną sprawuje Dyrektor, która jest nauczycielem z dużym doświadczeniem pracy w zawodzie. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie najwyższej jakości usług edukacyjnych poprzez wprowadzanie nowatorskich i autorskich programów nauczania, szkolenie kadry oraz koordynację prac specjalistów współpracujących w naszym przedszkolu. Wspiera nauczycieli w osiąganiu najwyższych standardów edukacyjnych oraz nadzoruje awans zawodowy nauczycieli. Dyrektor współpracuje z instytucjami nadzorującymi pracę przedszkoli (Kuratorium, Urząd Miasta), dba o wizerunek RADOŚCI na zewnątrz oraz czuwa nad realizacją programu dydaktycznego.

Kadra pedagogiczna naszej placówki , to wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, posiadający wysoką kulturę osobistą, pełni ciepła, kreatywności, otwartości i zaangażowania.

DYREKTOR Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ” z grupą żłobkową
mgr Barbara Moch