REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do przedszkola